Üretim süreçlerinin kalitesi, teslim alınan hammaddelerin ve çıkıştaki nihai ürünlerin özellikleri üzerindeki kontroller, Capp Plast ve Helesi ürünlerini daima nitelendirmiş olan yüksek kalite standartlarının belirlenmesi ve muhafaza edilmesine yönelik bir dizi test aracılığı ile uygulanır.

Üretim hatları görevlileri tarafından süreç çerçevesinde otomatik kontroller gerçekleştirilir ve bunların sonuçları direkt olarak müessesenin IT sistemine kayıt edilir.

Kalite kontrolü ve müşteriler tarafından üretilen ürünlerin uygunluğunun tespit edilmesine yönelik periyodik kontroller ve denetlemelerin uygulanması öngörülmüştür.

Nihai ürünlerin uygun bulunmaması halinde hat üzerinde düzeltici eylemler gerçekleştirilir ve yeniden düzenlenen uygunluk kayıtlara geçirilir.

Laboratuvar deneyleri her iş vardiyası için, üretim süreci esnasında uygunluğun garanti edilmesi açısından kontrol görevlileri tarafından ürünlerden numune alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

 

Çarpma-Düşme Testi

 

  • Türykiye Distibütörlüğünü yapmakta olduğumuz CAPP Plast ürünleri UNI EN ISO 9002 kalite güvence belgesine sahiptir.

  • Kasalar yüksek yoğunluklu polietilenden mamul olup, hiç metal içermez ve %100 geri dönüşümlüdür.

  • Kasa devirme aparatlarımız İtalyan malı olup, BVQI kalite güvence sertifikasına sahiptir.